Pierwsze w historii stypendia rektora

36 studentów i studentek Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego otrzymało stypendia rektora.

Przyznano je za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe.

red

Fot. PUZ w Ciechanowie