Pikieta związkowców przed ciechanowskim Sofidelem

Środa, 7 marca. Pikieta pracowników, chcących poprzez taka akcję wesprzeć KZ NSZZ Solidarność w Sofidel Poland, która negocjuje z Pracodawcą podwyżki wynagrodzeń.