Płonął kościół w Ciechanowie. Na szczęście to tylko ćwiczenia

Ćwiczenia w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie odbyły się dzisiaj (wtorek, 6 czerwca), a wzięła w nich udział II zmiana służbowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ciechanowie.

Ćwiczenia przeprowadzone przy kościele parafialnym pw. św. Jana Pawła II miały na celu: doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zapoznanie z obiektami parafii, rozkładem pomieszczeń, zapoznanie z drogami dojazdowymi, pożarowymi i ewakuacyjnymi, doskonalenie umiejętności dowódczych, zapoznanie z rozmieszczeniem i usytuowaniem głównych wyłączników prądu na wypadek zdarzeń powstałych w tych obiektach.

– Podczas ćwiczeń sprawdzono również możliwości podjazdu wozów strażackich, a także podnośnika hydraulicznego do prowadzenia bezpośrednich działań – relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kpt. Damian Kołpaczyński.

red

Fot. bryg. Piotr Kwasiborski/KP PSP w Ciechanowie