Po pierwszym etapie rekrutacji. Są wolne miejsca w szkołach średnich

36 wolnych miejsc dla absolwentów gimnazjów i 73 dla absolwentów szkół podstawowych – zostało w ciechanowskich szkołach średnich po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji. – Młodzież szkolna z powiatu ciechanowskiego może mieć spokojne wakacje – skomentowała na jednym z portali społecznościowych starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Przypomnijmy, że podczas pierwszego etapu rekrutacji w ciechanowskich szkołach zabrakło miejsca dla 145 uczniów. Zarząd powiatu ciechanowskiego zdecydował wtedy o utworzeniu dwóch dodatkowych klas:. W I LO im. Zygmunta Krasińskiego – o profilu humanistycznym, a w Zespole Szkół nr 3- klasy branżowej.

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji Starostwo Powiatowe poinformowało o wolnych miejscach w szkołach.

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW

I LO im. Zygmunta Krasińskiego

kierunek humanistyczny – 2

Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza

Liceum: biologiczno- chemiczny – 2, matematyczno fizyczny – 3

Technikum: technik ekonomista – 3, technik żywienia i usług gastronomicznych – 3, technik usług kelnerskich – 2

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica

Technikum: technik mechatronik – 1

Szkoła branżowa 1 st. : wielozadaniowa – 1

Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego

Technikum: technik budownictwa – 5, technik geodeta – 2, technik organizacji reklamy – 12, technik ochrony środowiska – 2

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I LO im. Zygmunta Krasińskiego:

humanistyczny – 2, matematyczno – fizyczno-informatyczny – 5

Zespół Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema:

Technikum: technik informatyk – 1

Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza

Liceum: biologiczno- chemiczny – 1, językowy -2, matematyczno- językowy – 19

Technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych – 5

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica

Technikum: technik mechatronik – 4, technik mechanik – 3, technik pojazdów samochodowych – 9

Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego

Technikum: technik budownictwa – 4, technik geodeta – 3

Szkoła branżowa 1 st.: wielozawodowa – 15

Fot. Pixabay.com