Po spotkaniu sztabu kryzysowego. Mamy komunikat Starostwa Powiatowego

Mieszkańcu powiatu ciechanowskiego. Wróciłeś z Włoch, Chin lub Korei Południowej – zadzwoń do Sanepidu. Jeśli w dodatku masz ostre objawy, które mogą wskazywać, że zaraziłeś się koronawirusem – skontaktuj się z ciechanowskim Szpitalem – to zalecenia sztabu kryzysowego, który dziś (środa, 26 lutego) obradował pod przewodnictwem starosty Joanny Potockiej-Rak.

– W dniu 26 lutego pod kierownictwem Starosty Ciechanowskiego – Joanny Potockiej-Rak odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania i przyjęcia wspólnej procedury informowania mieszkańców powiatu ciechanowskiego o zasadach postepowania w zakresie ewentualnego wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – poinformowała kierownik Anna Bartołd ze Starostwa Powiatowego. – W spotkaniu wzięli udział: Joanna Potocka-Rak – Starosta Ciechanowski, Stanisław Kęsik – Wicestarosta Ciechanowski, Rafał Panfil – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, mł.bryg. Radosław Osiecki – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Ciechanowie, insp. Grzegorz Grabowski – Komenda Powiatowa  Policji w Ciechanowie, Jacek Zawiśliński – Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Krzysztof  Malinowski – Zakład Pomocy Doraźnej  Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Wiesława Krawczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, Radosław Lipowski – Urząd Miasta Ciechanów, Agnieszka Płochocka – Urząd Miasta Ciechanów, Wojciech Malinowski – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Andrzej Kamasa – Specjalistyczny Szpital Wojewódzki W Ciechanowie, st. sierż. Michał Gapski – 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie

KOMUNIKAT z dn. 26.02.2020r.

Pragniemy poinformować, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ciechanowskiego prowadzona jest identyfikacja osób przybywających z terenów zagrożonych, mająca na celu zapobieganie wystąpienia ewentualnych zakażeń.

Wszystkie osoby przybywające z terenu Chin, Włoch (regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont i Emilia-Romania) i Korei Południowej prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ciechanowie drogą telefoniczną pod numerami telefonów: +48 506 126 118 i +48 23 672 33 13 wew. 26 lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres: ciechanow@psse.waw.pl.

W celach profilaktycznych zaleca się prowadzenie samoobserwacji stanu zdrowia i pozostawania poza aktywnością społeczną, zawodową i edukacyjną w warunkach domowych.

W przypadku wystąpienia ostrych objawów ze strony układu oddechowego, wysokiej gorączki należy bezzwłocznie skontaktować się z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie po numerem telefonu: +48 23 673 03 39.