Poetka i żołnierz – odznaczeni

Poetka z Mławy Helena Grącka i mjr Marcin Dominiak z ciechanowskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień, rekonstruktor z SRH 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy wśród odznaczonych Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Odznaczenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wręczył wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Łącznie otrzymało je 31 osób.

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki: Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. 

Medal nadawany jest osobom żyjącym, które pełniąc nienaganną służbę publiczną, przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie nadawane jest osobom, które prowadziły działalność: na rzecz przemian demokratycznych, walki o niepodległość, budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki