Policyjne sprawdzanie dróg w rejonie szkół – bez nieprawidłowości

Jedni się martwią zbliżającym się końcem wakacji, inni nie mogą się już doczekać ponownego spotkania z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki. By do takich spotkań doszło bezpiecznie policjanci z ciechanowskiej drogówki zakończyli kontrolę dróg w rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Łącznie w powiecie ciechanowskim przeprowadzili 43 kontrole. – To pierwszy krok przed rozpoczęciem działań „Bezpieczna droga do szkoły” – informuje oficer prasowy KPP Ciechanów kom. Jolanta Bym.

– W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili w rejonach szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu ciechanowskiego kontrole. Celem lustracji dróg było sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu i geometrii drogi, przed „pierwszym szkolnym dzwonkiem”. Funkcjonariusze podczas lustracji dróg nie ujawnili nieprawidłowości – informuje kom. Bym. – Tegoroczne działania prewencyjno-kontrolne oraz profilaktyczne pod nazwą „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”, których nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w rejonach szkół oraz drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem najmłodszych, zostaną przeprowadzone w na początku września.

red