Pomoc dla rolników i spółek wodnych. Wnioski można już składać

Od dzisiaj (28 grudnia) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc dla rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed ASF, a także od spółek wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią.

Chodzi o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wsparcie w wysokości do 100 tys. zł w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji mogą oni otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej; wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji; budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń; zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem; przebudowę czy remont, które doprowadzą do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach czy wykonanie ogrodzenia chlewni.

Od 28 grudnia o pomoc mogą ubiegać się także spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników.

Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł, m.in. na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, czy też wykonanie robót na urządzeniach melioracji wodnych w celu zabezpieczeniu gospodarstw przed skutkami suszy lub powodzi, np. remont rowu melioracyjnego, budowę progu piętrzącego, prace na sieciach drenarskich. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. Spółka wodna nie może złożyć wniosku, jeżeli wniosek w danym naborze składa związek, którego ta spółka jest członkiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR r. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej, bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP. Wnioski będą przyjmowane do 24 lutego 2023 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne