Ponad 18 tysięcy dni razem – na dobre i na złe

Chyba nie ma odznaczenia, na które trzeba by było pracować tak długo, bo aż ponad 18 tys. dni. „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie” – bo o nim mowa – zostały uhonorowane trzy małżeństwa z gminy Gołymin-Ośrodek, które przeżyły ze sobą 50 lat.

Medale prezydent RP Andrzej Duda na wniosek wójt gminy Adama Piotra Budka przyznał:    Henryce i Bolesławowi Grabowskim,    Jadwidze i Wojciechowi Jaworowskim,     Elżbiecie i Mieczysławowi Skurom.

Honorowe dyplomy otrzymali natomiast: Genowefa i Stanisław Szczerbowie,     Halina i Włodzimierz Pęczkowscy,    Henryka i Stanisław Domańscy,     Zofia i Andrzej Pustelnik – 55 lat małżeństwa oraz:     Teresa i Bolesław Jeziółkowscy i    Anna i Kazimierz Silscy – 60 lat małżeństwa.

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego, a wójtowi Adamowi Piotrowi Budkowi towarzyszyli przewodniczący  Rady Gminy Tadeusz Radulski i kierownik USC Magdalena Goździewska.

red

Fot. Marek Szyperski