Ponad pół tysiąca stulatków mieszka na Mazowszu

Na Mazowszu 532 stulatków oprócz emerytury lub renty, otrzymuje z ZUS-u specjalną premię za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. To prawie o 90 osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obecnie przyznaje się je w wysokości 5,5 tys. zł brutto.

– Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe.Wysokość świadczenia honorowego może być różna. Raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Od marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. świadczenie przyznaje się w wysokości 5540,25 złbrutto. Jeszcze do końca lutego br. było to ponad 4,9 tys. zł brutto, a w 2021 r. ok. 4,3 tys. zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Obecnie taki dodatek z ZUS-u otrzymuje 532 mieszkańców województwa mazowieckiego, to o prawie 90 osób więcej niż w 2022 roku (dane na 30.09.2022 i 30.09.2023).

Co trzeba zrobić, żeby dostać dodatkowe pieniądze?

Osoby, które otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS-u, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać świadczenie honorowe. ZUS przyzna im świadczenie z urzędu i będzie wypłacał wraz z pobieraną dotychczas emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym dana osoba kończy sto lat. Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego. W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia.

Najstarsi seniorzy w regionie

Świadczenie honorowe w województwie mazowieckim otrzymują 532 osoby. W Warszawie jest 407 osób pobierających świadczenie honorowe. Najstarszą osobą na Mazowszu jest mieszkaniec Warszawy, który ma 110 lat. Oddział ZUS w Płocku wypłaca 54 świadczenia honorowe, Oddział w Radomiu 44, a Oddział w Siedlcach 27. Znaczącą większość osób, które ukończyły sto lat stanowią kobiety. Z 532 osób pobierających świadczenie honorowe 441 osób to kobiety, a 91 osób to mężczyźni.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która dla swoich emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat, wypłaca świadczenie honorowe. Oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takie wypłaty realizowane są również przez KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.