Posadzą Las Dobrej Woli

Starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak zaprasza osoby niepełnosprawne i ich przyjaciół do akcji sadzenia Lasu Dobrej Woli.

Akcja sadzenia odbędzie się 12 kwietnia w Lesie Lekowskim. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 8 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój nr 414 (IV piętro) lub telefonicznie pod numerem 23 673 25 92.

Fot. pixabay.com