Legionowo i patriotycznie “Ku Niepodległej”

W Ciechanowie, w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki odbył się II Konkurs Piosenki Legionowej i Patriotycznej “Ku Niepodległej.

Koncert Gwiazd

Jury w składzie: przewodniczący – Wojciech Bardowski, Andrzej Zbyszyński, Konstancja Molewska, Mirosław Maciński po przesłuchaniu wykonawców zdecydowało o przyznaniu następujących nagród:

kat. do lat 16:

I nagroda w kwocie 300 zł – Jakub Jeskie (Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie)

II nagroda w kwocie 200 zł – Mikołaj Rebeliński (Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie)

III nagroda w kwocie 200 zł – Kaja Grzelak (Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie)

Wyróżnienia

(nagrody rzeczowe ufundowane przez posła na Sejm RP Roberta Kołakowskiego):

Antonina Falkowska (Szkoła Podstawowa w Gumowie)

Zespół „La-Ti-Do” Hanny Długołęckiej (Szkoła Podstawowa nr 7 w Ciechanowie)

Amelia Siuda (Szkoła Podstawowa w Grudusku)

kat. od 16 lat

I nagroda w kwocie 400 zł – Alicja Szemplińska (I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie)

II nagroda w kwocie 200 zł – Maja Fijałkowska (Szkoła Policyjna BZDZ w Ciechanowie)

III nagroda w kwocie 200 zł Karolina Nowak (Zespół „La-Ti-Do”ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie)

Wyróżnienia

(nagrody rzeczowe ufundowane przez dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie):

Martyna Galas i Karolina Krakowska (Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie)

Nagrody finansowe ufundował Związek Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie, ze środków pozyskanych w drodze konkursu od Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.