Poswawolił z “Misiem”, teraz może trafić do aresztu

Albo ruszyło go sumienie, albo wystraszył się, że ciechanowski ratusz upubliczni jego wizerunek. – Informujemy, że dziś do Urzędu zgłosił się sprawca uszkodzenia ozdoby świątecznej na ul. Warszawskiej – poinformował 5 stycznia ciechanowski Urząd Miasta. – Sprawę dalej będzie prowadziła już ciechanowska policja. W związku z powyższym nie będziemy upubliczniać nagrania wraz z wizerunkiem.

Przypomnijmy, że „Miś” z ul. Warszawskiej stracił głowę tuż przed Wigilią. Sprawcę nagrała kamera miejskiego monitoringu. Świąteczna iluminacja szybko została naprawiona.

Ratusz podziękował użytkownikom FB za „wiele udostępnień naszego wcześniejszego komunikatu, bo z pewnością ułatwiło to dotarcie do sprawcy i nakłonienie go do przyznania się do winy”. – Prosimy równocześnie każdego z Państwa o zwracanie uwagi na wszelkie akty wandalizmu bądź zaśmiecania przestrzeni publicznej oraz zgłaszanie tego do właściwych służb – apelują miejscy urzędnicy.

A jak dzisiaj (czwartek, 7 stycznia) poinformowała nas podkom. Ewa Brzezińska  – oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie: – Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w kierunku art. 143 kodeksu wykroczeń.

Artykuł ten mówi o utrudnianiu lub uniemożliwianiu korzystania z urządzeń publicznych. – „Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” – czytamy w paragrafie 1. tegoż artykułu. A w paragrafie 2. ustawodawca zapisał, że w razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

A ciechanowski Urząd Miasta ostrzega potencjalnych naśladowców. – Ponadto informujemy, że także w tym roku pojawią się kolejne miejsca w mieście, które będą objęte miejskim monitoringiem, bo jak widać przynosi to rezultaty i nie pozwala na bezkarność – zakomunikował Ratusz na profilu FB.

Red

Fot. UM Ciechanów