Powiat ciechanowski artystami stoi

W Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie wręczono nagrody powiatu ciechanowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

-Ludzie z pasją, talentem, zaangażowaniem w pracę na rzecz swoich społeczności lokalnych… Bez Nich trudno sobie wyobrazić nasze nie tylko powiatowe dziś… Budują pokolenia, a ich wrażliwość i miłość do tego co nasze, tradycyjne, zaraża skutecznie innych…Po prostu ludzie wyjątkowi, utalentowani, oddani swojej pracy i pasji – tegoroczni laureaci konkursu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury – komentuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Lista laureatów:

Edyta Bojkowska-Kolak w dziedzinie tańca i teatru –         instruktor teatru i choreograf, prowadzi Teatr Dziecięcy „Klapsik” i koło recytatorskie, odpowiada za edukację artystyczną dzieci i młodzieży powiatu ciechanowskiego, tancerka LZA Ciechanów.

Paweł Dolecki w dziedzinie tańca ludowego – instruktor tańca w LZA Ciechanów, przybliża tradycję ludową zwłaszcza młodemu pokoleniu.                    

Lucyna Janik w dziedzinie literatury – autorka opowieści biograficznych o Reginie z Rajkowskich Zienkiewiczowej „Nieodrodna córka”, Aleksandrze Bąkowskiej „Z buntem przez życie” i Stanisławie Borodziczu „Pułkownik Wara”, a także „Powrotów” o mazowieckiej wsi.                                  

Marianna Jeskie          w dziedzinie animacji kultury – założycielka i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ojrzeniu, przy którym działa Zespół pod Lipką. Odtwarza tradycyjne receptury produktów regionalnych.                         

Adam Kołakowski w dziedzinie sztuk plastycznych – artysta plastyk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, założyciel Fundacji Artystycznej „Pracownia Działań Twórczych”.     

Agnieszka Koncewicz-Rogulska w dziedzinie tańca ludowego – wieloletnia tancerka i choreograf LZA Ciechanów, od 2013 toku wiceprezes Stowarzyszenia LZA Ciechanów.

Bogumiła Kowalska w dziedzinie animacji kultury – założycielka i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Regimin.                               

Anna Lazarska w dziedzinie animacji kultury – założycielka i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rydzewie.

Witold Nowakowski w dziedzinie muzyki – od 2002 roku kapelmistrz orkiestry strażackiej przy OSP w Glinojecku.                

Jerzy Ratowski w dziedzinie malarstwa i fotografiki – malarz i fotografik, a także główny scenograf Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, dokumentuje imprezy artystyczne.                             

Jerzy Szpojankowski w dziedzinie muzycznej twórczości ludowej – kierownik artystyczny LZA Ciechanów, kierownik muzyczny LZA Mały Ciechanów, zajmuje się śpiewem i doskonaleniem warsztatu wokalnego członków zespołu.     

Rita Tarczyńska          w dziedzinie tańca ludowego i ochrony dziedzictwa kulturowego – kierownik artystyczny LZA Ciechanów, wcześniej tancerka i choreograf, reżyser koncertów, animatorka kultury.

Artur Żuchowski w dziedzinie muzyki – kompozytor, dyrygent i muzyk instrumentalista, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, doktor sztuki w dyscyplinie artystyczne sztuki  muzyczne, dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Przasnyszu.     

Fot. FB Joanny Potockiej-Rak