Powiat ciechanowski. Sesja z medalami

Jeśli pozostawisz pojazd przewożący niebezpieczne materiały w miejscu zabronionym – zapłacisz 1120 zł za jego odholowanie i 180 zł za każdy dzień jego postoju na strzeżonym parkingu. Ciechanowscy radni powiatowi na ostatniej sesji przyjęli m.in. uchwałę ustalającą opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na strzeżonym parkingu.

Sesja, dziewiąta w tej kadencji, rozpoczęła się medalowo. Najpierw emerytowani policjanci, w przeszłości szefowie ciechanowskiej policji, Zbigniew Skałkowski i Edward Bartkiewicz wręczyli staroście ciechanowskiemu Sławomirowi Morawskiemu i radnemu powiatowemu (byłemu prezydentowi Ciechanowa) Marcinowi Stryczyńskiemu medale XX-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=uaCGbAnNGC8′]Potem starosta Morawski, w towarzystwie wicestarosty Andrzeja Pawłowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Gutowskiego, uhonorowali nagrodami pieniężnymi za wybitne osiągnięcia sportowe w 2011 r. niepełnosprawnych sztangistów Arkadiusza Niskiego i Andrzeja Kamińskiego. Nagrody Powiatu Ciechanowskiego przyznano także Łukaszowi Malczykowi i Damianowi Kanieckiemu, ale ci dwaj sztangiści byli na sesji nieobecni.

Radni wysłuchali informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Anny Gutkowskiej o wynikach 192 kontroli przeprowadzonych w okresie od października 2010 r. do listopada 2011 r. w powiecie ciechanowskim. I tak np. wśród 160 decyzji wydanych przez PINB znalazło się m.in. 78 pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, 16 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w obiektach budowlanych, 6 decyzji nakazujących ich rozbiórkę.

Rajcy zapoznali się także z informacją o działalności w powiecie ciechanowskim Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Podjęli uchwały m.in. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 r., ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim i ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie na strzeżonym parkingu.

W interpelacjach radny Stanisław Kęsik pytał o okoliczności opuszczenia Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki przez chór Sine Nomine. Wicestarosta Andrzej Pawłowski odparł, że chór zmienił siedzibę (na Państwową Szkołę Muzyczną) po tym, gdy poprzedni p.o. dyrektora PCKiSz zdecydował o pięciokrotnym podwyższeniu czynszu. Wicestarosta zapewnił, że chór chce nadal współracować z Centrum Kultury.

Radnego Marcina Stryczyńskiego zaniepokoił późny termin prac na budowie boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym. Radny pytał czy złe warunki pogodowe nie wpłyną na jakość i trwałość wykonanych tam prac. Starosta Sławomir Morawski wyjaśnił, że na taki termin robót wpłynęły możliwości budżetowe powiatu. Dodał, że inwestycja była pod kontrolą nadzoru budowlanego i ma pięcioletnią gwarancję wykonawcy.

Radny Marek Marcinkowski martwi się zbyt głębokim rowem w pobliżu Zespołu Szkół w Ościsłowie. Rów ten wykopano podczas przebudowy drogi Ojrzeń – Ościsłowo. Radny uważa, że tak głęboki rów stanowi zagrożenie dla uczniów.Starosta zapewnił, że wiosną przyszłego roku nad rowem stanie odpowiednia bariera.

O dofinansowanie szczypiornistów PBS Jurand Ciechanów pytał radny Adam Krzemiński. Starosta Morawski odpowiedział mu, że wsparcie to zostanie przekazane w ramach wsparcia dla organizacji pozarządowych. Konkurs odbędzie się na początku 2012 r.

Radny Wiesław Balcerzak pytał o zestawienie remontów dróg powiatowych w rozbiciu na poszczególne gminy. Dostał od starosty odpowiedź, że taki raport jest właśnie przygotowywany.

Podczas sesji głos zabrała także Marzena Lentowszczyk z Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego, która zaapelowała do radnych o zachęcanie mieszkańców powiatu do udziału w projekcie “Zacznij od nowa – nie bój się uczyć”. Projekt ten jest skierowany do rolników i ich domowników odchodzących z rolnictwa, a mieszkających w powiatach: ciechanowskim, makowskim i przasnyskim.

W projekcie przewidziano bezpłatne szkolenia zawodowe, warsztaty aktywizujące i zajęcia komputerowe, a także wsparcie doradców. Chętni mogą zgłaszać się do 31 grudnia. Informacje o projekcie można znaleźć m.in. na stronie www.fg.org.pl.

msz