Powiat ciechanowski: więcej książek w dwóch szkołach

Dwie szkoły średnie w powiecie ciechanowskim kupią książki do swych bibliotek dzięki pieniądzom z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 24 tys. zł dofinansowania pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskał Powiat Ciechanowski.

– Wsparcie finansowe zostało udzielone następującym szkołom dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski: I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, kwota wsparcia finansowego: 12 tys. zł, wkład własny: 3 tys. zł, razem: 15 tys. zł – informuje ciechanowskie Starostwo Powiatowe. – Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie: kwota wsparcia finansowego: 12 000,00 zł, wkład własny: 3 000,00 zł, razem: 15 000,00 zł.

Red

Fot. Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne