Powiat ciechanowski z PCK dla seniorów

Dobra wiadomość dla seniorów i osób potrzebujących wsparcia z powiatu ciechanowskiego.

Rada Powiatu na nadzwyczajnej sesji przyjęła dwie uchwały: “w sprawie przystąpienia jako Partner do realizacji projektu pn.: „KLUB AKTYWNYCH SENIORÓW W POWIECIE CIECHANOWSKIM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz “w sprawie przystąpienia jako Partner do realizacji projektu pn. „SAMODZIELNI – USŁUGI OPIEKUŃCZE PCK DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Rada głosowała jednogłośnie “za”