Prezydent Ciechanowa nagrodził sportowców i trenerów

Prezydent Ciechanowa przyznał młodym ciechanowskim sportowcom roczne stypendia i nagrody. – W 2022 roku dzięki sukcesom zawodniczek i zawodników Ciechanów znów uplasował się w czołówce na Mazowszu w rankingu dziecięcego i młodzieżowego współzawodnictwa sportowego. Nagrody otrzymali też trenerzy – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

W tym roku ratusz przeznaczył na stypendia sportowe większą kwotę niż w roku poprzednim – łącznie 210 600 tys. zł. Stypendia w wysokości od 200 zł do 800 zł miesięcznie przyznano 53. osobom z 9 klubów. Będą wypłacane przez wszystkie miesiące roku. Ponadto 8 najlepszych zawodników i 14 trenerów z ciechanowskich klubów sportowych otrzymało nagrody na łączną kwotę 16 500 zł – informuje pani rzecznik. – Roczne stypendia prezydenta zostały przyznane sportowcom, którzy w 2022 r. reprezentowali Ciechanów w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz osiągnęli najwyższe wyniki w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych w ramach Polskich Związków Sportowych, zgodnie z Systemem Sportu Młodzieżowego.

Przyznane stypendia:

1. Sebastian Bartołd CLKS Mazovia 250 zł

2. Zofia Berlińska CLKS Mazovia 400 zł

3. Patryk Bęben CLKS Mazovia 800 zł

4. Marek Gugała CLKS Mazovia 400 zł

5. Klaudia Gugała CLKS Mazovia 300 zł

6. Patrycja Grochowska CLKS Mazovia 400 zł

7. Wiktoria Grochowska CLKS Mazovia 450 zł

8. Michał Jaworski CLKS Mazovia 800 zł

9. Daria Magdalena Młotkowska CLKS Mazovia 350 zł

10. Patrycja Mossakowska CLKS Mazovia 200 zł

11. Nina Poniatowska CLKS Mazovia 350 zł

12. Maja Poniatowska CLKS Mazovia 250 zł

13. Maciej Purzycki CLKS Mazovia 300 zł

14. Hubert Pietrzak CLKS Mazovia 400 zł

15. Zuzanna Strusiak CLKS Mazovia 200 zł

16. Wiktor Łagoszyn CLKS Mazovia 350 zł

17. Miłosz Wawrzyszcz CLKS Mazovia 350 zł

18. Marcin Ziółkowski CLKS Mazovia 400 zł

19. Szymon Ziółkowski CLKS Mazovia 550 zł

20. Bartosz Wojdak CKS JURAND 300 zł

21. Piotr Wiszowaty CKS JURAND 300 zł       

22. Mikołaj Tartas CKS JURAND 300 zł

23. Marcin Smolarek CKS JURAND 300 zł      

24. Damian Skowroński CKS JURAND 300 zł      

25. Damian Rutkowski CKS JURAND 300 zł

26. Piotr Ruszkowski CKS JURAND 300 zł  

27. Jakub Olszewski CKS JURAND 300 zł

28. Adam Mirzejewski CKS JURAND 300 zł

29. Dominik Mierzwicki CKS JURAND 300 zł

30. Adam Lewkowicz CKS JURAND 300 zł

31. Andrzej Kosik CKS JURAND 300 zł

32. Piotr Budzich CKS JURAND 300 zł

33. Patryk Dębiec CKS JURAND 300 zł

34. Sebastian Dobrzyniecki CKS JURAND 300 zł

35. Karol Komorowski CKS JURAND 300 zł

36. Kamil Karczewski CKS JURAND 300 zł

37. Adrian Kuskowski TKKF PROMYK 200 zł

38. Karolina Andrzejczak TKKF PROMYK 250 zł

39. Katarzyna Płoska TKKF PROMYK 300 zł

40. Alicja Laskowska TKKF PROMYK 400 zł

41. Rafał Płoski TKKF PROMYK 350 zł

42. Karolina Królikowska LKS MATSOGI 350 zł

43. Jakub Królikowski LKS MATSOGI 350 zł

44. Kamil Cichowski KS Ciechan i Sz. Kołecki 300 zł

45. Kacper Krygier KS Ciechan i Sz. Kołecki 250 zł

46. Róża Okrasa CKKK Kyokushin 200 zł

47. Weronika Krzywnicka CKKK Kyokushin 200 zł

48. Patrycja Jakubiak CKKK Kyokushin 200 zł

49. Marta Grzegorczyk CKKK Kyokushin 200 zł

50. Szymon Mądry CKKK Kyokushin 200 zł

51. Maciej Dobrosielski Kolarski Klub Sportowy 200 zł

52. Mateusz Lesiński UKS. K.O.WADŁO 300 zł

53. Damian Trzaska Mazovia ProActiv 700 zł

Nagrodzeni zawodnicy:

1. Alicja Laskowska TKKF PROMYK 500 zł

2. Jakub Królikowski LKS MATSOGI 500 zł

3. Patryk Beben CLKS MAZOVIA 500 zł

4. Michał Jaworski  CLKS MAZOVIA 500 zł

5. Adam Chrzanowski CKKK 500 zł

6. Damian Skowroński CKS JURAND 500 zł

7. Szymon Ogonowski Mazovia ProActiv 500 zł

8. Bartosz Łyszkowski Kolarski Klub Sportowy 500 zł

Nagrodzeni trenerzy:

1. Mirosław Choroś CLKS MAZOVIA 1000 zł

2. Wojciech Gesek CLKS MAZOVIA 1000 zł

3. Bartosz Ostrowski CLKS MAZOVIA 1000 zł

4. Patryk Słowikowski CLKS MAZOVIA 1000 zł

5. Damian Tobolski CKS JURAND 500 zł

6. Jakub Olszewski CKS JURAND 1000 zł

7. Arkadiusz Smółka KS Ciechan i Szymon Kołecki 1000 zł

8. Michał Korzybski LKS MATSOGI 1000 zł

9. Michał Rząsiński LKS MATSOGI 1000 zł

10. Paweł Nałęcz TKKF PROMYK 1000 zł

11. Damian Suwiński TKKF PROMYK 1000 zł

12. Stanisław Grabowski Kolarski Klub Sportowy 1000 zł

13. Adam Miśkiewicz CKKK 500 zł

14. Wojciech Gołębiewski CKKK 500 zł

Sportowiec, który osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w danej kategorii wiekowej musi spełniać jeden z warunków: brał udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, w Pucharze Europy lub Pucharze Świata (zdobył miejsce od I do VIII, w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej (zdobył miejsce od I do III), został powołany do kadry narodowej w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu, zdobył I miejsce w mistrzostwach młodzików objętych systemem współzawodnictwa, w Mistrzostwach Polski w przypadku gier zespołowych oraz brał udział w rozgrywkach I ligowych prowadzonych przez dany Związek (zdobył miejsce od I do IV).

Miasto wspiera również organizację treningów i zajęć sportowych przez 20 klubów w Ciechanowie. W styczniu po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2023 rok związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Na wsparcie klubów sportowych w realizacji działań na rzecz mieszkańców w budżecie zagwarantowano 790 000 zł – informuje rzeczniczka ciechanowskiego Ratusza.

Red

Fot. UM Ciechanów