Profesor, Prezydent, Patron…

Prezydent Ignacy Mościcki patronem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie? Chcą tego władze uczelni, a poparcie wniosku obiecał wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Profesor Ignacy Mościcki, wybitny naukowiec, polityk, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939, urodził się 1 grudnia 1867 r. w Mierzanowie w powiecie ciechanowskim (gmina Grudusk). Aktywny działacz niepodległościowy, związany blisko z Józefem Piłsudskim. Zmarł na emigracji w Szwajcarii – 2 października 1946 r. Spoczywa w Warszawie, w Archikatedrze pw. św. Jana.

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe