Stop przemocy w Glinojecku

– Gmina Glinojeck w wyniku otwartego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Osłonowego ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2019 zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania do realizacji projektu ,,STOP PRZEMOCY- profilaktyka to dobra praktyka – informuje Tomasz Lewandowski z glinojeckiego Urzędu Miasta.

Realizatorem projektu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku. W ramach projektu planowana jest organizacja wielu wydarzeń m.in. konkursu plastycznego dla dzieci, festynu rodzinnego, rajdu rowerowego, kampanii społecznej oraz szkoleń i warsztatów. – Warto podkreślić, że Gmina Glinojeck jest jednym z dwóch podmiotów w województwie mazowieckim, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania – informuje Tomasz Lewandowski.

Fot. pixabay.com