Przeszedłeś Covid-19? Ciechanowski Szpital rozpoczyna rehabilitację ozdrowieńców

Będzie odbywała się w szpitalnym Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii przy ul. Okrzei w Ciechanowie. Informacje i zapisy: tel. (23) 672 47 20.

– Głównym celem programu jest wspomaganie powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) ozdrowieńców poprzez: poprawę tolerancji wysiłku, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19, edukację w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.Program obejmuje pacjentów, którzy przebyli COVID-19 – informuje Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

Rozpoczęcie rehabilitacji – na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Informacje i zapisy Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji ul. Okrzei 8 tel. (23) 672 47 20,

red

Fot. FB SSzW w Ciechanowie