Studenci WAT będą mogli odbywać praktyki w 5. Brygadzie OT

Od następnego roku akademickiego studenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej będą mogli odbywać praktyki zawodowe w Wojskach Obrony Terytorialnej, a żołnierze WOT studiować na kierunku obronność państwa, dostosowanym do ich potrzeb kształcenia. We wtorek 18 maja porozumienie określające obszary wspólnych działań podpisali: rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.

– Bardzo się cieszymy z możliwości rozszerzenia współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Dla naszych studentów będzie to wspaniała okazja nie tylko do odbycia samych praktyk zawodowych, zdobycia nowych doświadczeń, ale też do zapoznania się ze specyfiką służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, poznania ich struktury, misji i osiągnięć. Jestem przekonany, że porozumienie, które dziś podpisujemy, wzmocni zarówno potencjał studentów WAT, jak i żołnierzy WOT, ale będzie również kolejnym, ważnym krokiem na drodze zacieśniania naszej współpracy – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

W myśl porozumienia studenci Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, realizujący studia cywilne, będą kierowani na praktyki do brygad OT, m.in. do 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej na okres od 4 do 9 tygodni. Wymiar wykonywania przez studenta zadań w ramach praktyki to nie więcej niż 40 godzin tygodniowo. 

– Cele najlepiej osiąga się wspólnie. WAT kształci przyszłe kadry Sił Zbrojnych RP nie tylko na kierunkach wojskowych, ale także na kierunkach cywilnych. W ofercie WAT znajduje się jeden z najlepszych w kraju programów adresowanych do wszystkich osób zainteresowanych obroną terytorialną. W naszym wspólnym interesie jest to, byśmy zapewnili praktyki zawodowe studentom WAT, ale również wsparli cały proces dydaktyczny. Wielu absolwentów tego kierunku trafi m.in. do Wojsk Obrony Terytorialnej. Chcemy, by przyszli oficerowie byli dobrze wykształceni i świadomi spraw obronnych  – powiedział dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Zawarte porozumienie przynosi też wymierne efekty dla terytorialsów. Od października 2021 r. będą mogli podjąć kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunku obronność państwa (profil praktyczny) na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Dla studentów cywilnych tego kierunku wprowadzony zostanie przedmiot obrona powszechna. To praktyczna realizacja zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, podpisanej przez Prezydenta RP w maju 2020 r. Nowe przedmioty pojawią się również w dwóch specjalnościach: obrona terytorialna oraz współpraca cywilno-wojskowa. Jest to wynik ponad czteroletnich doświadczeń WOT, zwłaszcza z operacji zarządzania kryzysowego (m.in. podczas powodzi, pożarów czy pandemii COVID-19) i pozytywna odpowiedź ze strony WAT na edukowanie studentów w tym obszarze.

Porozumienie pozwoli na wymianę doświadczeń kadry naukowej, szkoleniowej, a także wzmocni potencjał rekrutacyjny WOT, gdzie nowi ochotnicy, studenci WAT, będą mogli zapoznać się z codziennością służby w OT. W ramach współpracy przewidywane są też wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe i kolejne przedsięwzięcia dydaktyczne. Jak zapowiada dr Patrycja Bryczek-Wróbel, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, w ramach specjalności obrona terytorialna, Wydział planuje uruchomić również studia podyplomowe. Zajęcia praktyczne będzie prowadzić kadra WOT, a teorię – nauczyciele akademiccy WAT. 

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT