Przez dwa dni bez przejazdu przez Wolę Młocką

Uwaga kierowcy! W środę i czwartek (14, 15 września) zamknięta dla ruchu będzie droga powiatowa w Woli Młockiej (gm. Glinojeck). Wykonawca przebudowy drogi będzie układał ostatnią warstwę podbudowy i warstwę wiążącą nawierzchni.

– Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów, stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzenia prac i na wyznaczonych objazdach – apeluje Ewa Długokęcka z Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

Red.

Fot. pixabay.com/PZD Ciechanów