PRZYJDŹ DO URZĘDU NA KONSULTACJE

Wójt Gminy Ciechanów zaprasza  na spotkanie konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu omówienia projektu uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Projekt ww. uchwały wraz z rocznym programem współpracy zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. Uwagi i wnioski w/w programu można składać drogą elektroniczną na adres urzad@gminyciechanow.pl lub osobiście w sekretariacie do dnia 22 listopad 2023 r. do godziny 12.00.