Przysięga wojskowa Terytorialsów północnego Mazowsza

„Spośród wszystkich narodów świata my Polacy winniśmy najlepiej ocenić znaczenie słowa wolność” – przypominając słowa patrona 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „RÓJ” w niedzielę 28 stycznia żołnierze złożyli pierwszą w tym roku przysięgę wojskową.

W niedzielę – 28 stycznia. – odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy
5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „RÓJ”. To wydarzenie, będące pierwszą przysięgą w bieżącym roku, odbyło się w dniu 99. rocznicy urodzin patrona 5 MBOT, co nadało uroczystości dodatkowego, historycznego wymiaru.

W obecności licznie zgromadzonych rodzin żołnierzy oraz gości, na sztandar Brygady przysięgało tym razem 67 ochotników z północnego Mazowsza. Przysięga była zwieńczeniem 16-dniowego intensywnego szkolenia podstawowego w ramach projektu „Ferie z WOT”. Ten okres przygotowań był niezbędny do wykształcenia w Terytorialsach umiejętności strzeleckich, taktycznych, medycznych, zachowania na polu walki, jak również przetrwania w trudnych warunkach.

Podczas ceremonii dowódca 5 MBOT – płk dr Paweł Lech – wyraził uznanie dla żołnierzy za ich odwagę i poczucie obowiązku wobec kraju, podkreślając, że dołączenie do wojska w obecnych, niepewnych czasach jest decyzją zarówno ważną, jak i pełną odpowiedzialności. Dowódca podziękował nowym żołnierzom za ich poświęcenie, zaangażowanie i gotowość do służby na rzecz lokalnym społecznościom.

Nowo zaprzysiężeni żołnierze, reprezentujący różne środowiska zawodowe, po uroczystości rozpoczną służbę rotacyjną w batalionach zlokalizowanych w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu – blisko swoich miejsc zamieszkania. Dzięki temu będą mogli łączyć życie zawodowe i osobiste z obowiązkami żołnierza terytorialnej służby wojskowej.

kpr. Renata Jaskulska, Zespół prasowy 5MBOT

Fot. 5MBOT