Sala gimnastyczna w Szulmierzu – mury już stoją

Zakończył się pierwszy etap budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu, gm. Regimin.

– W ramach inwestycji został wykonany obiekt w stanie surowym otwartym, m. in.  zostały wykonane fundamenty, ściany zewnętrzne i nośne, nadziemia oraz konstrukcja żelbetowa budynku – informuje Urząd Gminy Regimin.

Gmina na realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą – etap 1” otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 599 952,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 559 953,04 zł niezbędne do realizacji tej inwestycji pochodziły z budżetu gminy. Całość zadania opiewała na kwotę prawie 1 mln 120 tys. zł. – Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym etapie inwestycji – informuje Urząd Gminy.

red

Fot. Urząd Gminy Regimin