Radni Ojrzenia chcą mieć policję u siebie

Rada Gminy Ojrzeń na ostatniej sesji przyjęła stanowisko, w którym domaga się by to właśnie w Ojrzeniu znalazł siedzibę odtwarzany posterunek policji.

Żadne decyzje jeszcze co prawda nie zapadły, ale radni z Ojrzenia posiadają informacje jakoby nowy posterunek obejmujący trzy gminy: Ojrzeń, Sońsk i Opinogórę, miał siedzibę w Sońsku.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=f0Sy9VGkDFw[/embedyt]

 

Stanowisko Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przywrócenia posterunku Policji w Gminie Ojrzeń

Rada Gminy Ojrzeń wyraża zdecydowane poparcie dla dotychczas podejmowanych przez Wójta Gminy Ojrzeń działań, mających na celu przywrócenie lokalizacji posterunku Policji w Ojrzeniu. Jest jednocześnie zaniepokojona doniesieniami medialnymi, mówiącymi o utworzeniu jednego posterunku Policji dla Gmin: Ojrzeń, Sońsk i Opinogóra, zlokalizowanego w Sońsku.

Lokalizacja posterunku na terenie Gminy Sońsk jest dla Gminy Ojrzeń (liczącej ok. 4.500 mieszkańców), podwójnie niekorzystna. Przede wszystkim układ komunikacyjny powoduje, że paradoksalnie trasa dojazdu, a więc i czas interwencji, uległby wydłużeniu w przypadku dojazdu z Sońska (duża część miejscowości jest po prostu położona bliżej Ciechanowa niż Sońska, bądź posiada do niego lepszy dojazd). Ponadto to miejscowości Gminy Ojrzeń, w tym największe: Ojrzeń, Kraszewo, położone są wzdłuż drogi krajowej nr 50, stanowiącej oś komunikacyjną Gminy. Obecność drogi krajowej na terenie generuje znaczącą pracę dla policjantów i strażaków (świadczy o tym chociażby fakt, że dwie jednostki OSP z terenu Gminy Ojrzeń należą do KSRG – Ojrzeń i Kraszewo).

W ocenie Rady decyzja utworzenia wspólnego posterunku dla kilku gmin, nie utworzenia posterunku w Ojrzeniu, pozbawia mieszkańców możliwości współpracy z lokalną policją oraz nie daje nam poczucia bezpieczeństwa, zagwarantowanego w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkreślić tu należy, że Gmina Ojrzeń deklarowała i deklaruje użyczenie w pełni wyposażonych pomieszczeń na potrzeby posterunku, za które nie będzie pobierała żadnych opłat. Gmina deklaruje również ze swej strony zabezpieczenie potrzeb parkingowych, garażowych i innych niezbędnych do funkcjonowania posterunku – również nieodpłatnie.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż brak Posterunku powoduje wzrost zagrożenia mieszkańców gminy wykroczeniami i przestępstwami pospolitymi, które w sposób znaczący utrudniają życie mieszkańcom (plaga włamań i kradzieży, w tym mienia komunalnego).

Liczymy, że przy podejmowaniu decyzji uszanowana zostanie opinia społeczności lokalnej o potrzebie i konieczności przywrócenia Posterunku Policji w Ojrzeniu.

Rada Gminy Ojrzeń upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy Ojrzeń, do przekazania niniejszego stanowiska: Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; Komendantowi Głównemu Policji; Wojewodzie Mazowieckiemu; Komendantowi Powiatowemu Policji.