Rozłam u ludowców. Panie ze starostą, panowie nie

Rozłam w klubie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radzie Powiatu Ciechanowskiego. Na dzisiejszej (poniedziałek, 31 października) sesji Rady starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak ogłosiła powstanie nowego klubu.

Klub oprócz niej tworzą trzy inne, dotychczasowe radne klubu PSL: Irena Gawarecka, Jolanta Teklińska i Barbara Kamińska. Przypomnijmy, że wcześniej Joanna Potocka-Rak zrezygnowała z członkostwa w PSL, wskutek czego ludowcy wycofali swoje poparcie dla niej.

Na dzisiejszej sesji starosta podziękowała swoim koleżankom z nowego klubu, a także radnym klubu Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego, który do tej pory tworzył razem z radnymi PSL i Platformy Obywatelskiej koalicję w Radzie Powiatu.

Po powstaniu nowego klubu największym klubem w Radzie Powiatu jest liczący 7 radnych opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości, po 4 radnych mają kluby starosty i CBUW, 3 wciąż koalicyjny klub PSL, 2 – PO i jeden radny wybrany z listy „Prawi i Solidarni”.

Sytuacja w Radzie Powiatu jest bardzo ciekawa. Formalnie nie ma żadnych informacji o oficjalnym rozpadzie koalicji PSL-CBUW-PO, ale raczej trudno sobie wyobrazić, by PSL po dotychczasowych wydarzeniach nadal w tej koalicji pozostało.

Red

Fot. Marek Szyperski/Na zdjęciu: starosta Joanna Potocka-Rak