Rządowa pomoc dla sadowników

Do 28 kwietnia zakłady przetwórcze zainteresowane zakupem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” mogły zgłosić swój udział do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast sadownicy mogą składać wnioski o pomoc do 30 czerwca.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało krajowe przepisy wdrażające mechanizm pomocy w związku z utrzymującymi się niskimi cenami jabłek deserowych na rynku krajowym. Niskie ceny jabłek deserowych na rynku krajowym to skutek wprowadzenia przez władze białoruskie zakazu przywozu produktów rolnych z państw UE oraz wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Sadownikom pomoc będzie udzielana w formie stawki ryczałtowej w wysokości 30 groszy za kg skierowanej do producentów jabłek, którzy zdecydują się sprzedać jabłka deserowe do zakładów przetwórczych znajdujących się w wykazie prowadzonym przez prezesa ARiMR.

Do oferowanej pomocy kwalifikować się będą wyłącznie jabłka deserowe, tj. spełniające minimalne wymagania jakości handlowej dla klasy II. Maksymalna ilość jabłek, która w ramach mechanizmu objęta zostanie pomocą, wyniesie 200 tys. ton.

Szczegóły na: https://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-jablek—sprawdz-warunki-uczestnictwa-w-mechanizmie