Sala Tradycji 5. Brygady

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój ma swoją Salę Tradycji.

Otwarto ją podczas ostatniej przysięgi wojskowej złożonej przez Terytorialsów w ciechanowskich koszarach.

Fot. Marek Szyperski