Sejmik Mazowsza – druhom z Mazowsza

Po 25 tys. zł dofinansowania na remont i modernizację strażnic dostanie 26 jednostek OSP z subregionu ciechanowskiego, w tym do czterech z powiatu ciechanowskiego. Dofinansowanie  z programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” przyznał samorząd województwa mazowieckiego.

W powiecie ciechanowskim pieniądze na remont strażnic trafią do: Glinojecka (gm. Glinojeck, remont strażnicy); Gołymina Ośrodka (gm. Gołymin Ośrodek, modernizacja); Kraszewa (gm. Ojrzeń, modernizacja) oraz Kołaczkowa (gm. Opinogóra Górna, modernizacja).

– Strażaków z Mazowsza wspieramy od lat – komentuje marszałek Mazowsza Adam Struzik. – Dofinansowujemy nie tylko zakup specjalistycznego sprzętu czy samochodów, ale pomagamy też modernizować strażnice OSP. Tego typu inwestycje są bardzo potrzebne. Na Mazowszu funkcjonuje obecnie prawie 2 tys. jednostek OSP, które tylko w ubiegłym roku brały udział w 55 tys. akcji, z czego 20 tys. dotyczyło gaszenia pożarów. W regionie działa blisko 1,9 tys. remiz strażackich. Jak zauważa marszałek wiele budynków jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów. – Niestety są one bardzo kosztowne i nie każda gmina  może sobie pozwolić na takie wydatki. Dlatego zawsze staramy się wygospodarować dodatkowe środki właśnie na takie wsparcie. Dla ochotników pomoc jest nieodzowna. Strażnice to nie tylko stacje wyczekiwania, ale też miejsca, w których przechowywany jest sprzęt strażacki i garażowane są auta. Utrzymanie ich w bardzo dobrym stanie jest gwarancją niezawodności i wpływa na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców – dodaje.

Red