Sekretarz powiatu ciechanowskiego odchodzi

Bernadeta Markowicz – dotychczasowa sekretarz powiatu ciechanowskiego odchodzi dzisiaj (środa, 30 czerwca) ze stanowiska. Będzie zastępcą dyrektor w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie.

Sekretarzem powiatu Bernadeta Markowicz była od 1 września ubiegłego roku. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także Wydziału Socjologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych skończyła na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. – Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Pracę na stanowisku kierowniczym rozpoczęła w 2011 roku, obejmując funkcję kierownika Działu Administracji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Od 2015 roku do 31.12.2018 roku pełniła obowiązki kierownika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w Urzędzie Miasta Ciechanów. Od stycznia 2019 roku była kierownikiem Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Nadzorując pracę Wydziału, odpowiadała m.in. za Referat Zamówień Publicznych, Referat Obsługi Starostwa, Referat Informatyzacji Starostwa oraz Referat ds. Archiwum Zakładowego – informowało wtedy Starostwo Powiatowe.

– Dziś podziękowaliśmy Pani Sekretarz za dotychczasową współpracę, ogromne zaangażowanie i poświęcenie w wykonywane obowiązki zawodowe. Doskonałe przygotowanie merytoryczne i wysoka kultura osobista, pozwalała na realizację wielu wymagających zadań stawianych przed Panią Sekretarz, niejednokrotnie wykraczających poza podstawowy zakres obowiązków. Pani Bernadeto składam Pani ogromne słowa podziękowania za dotychczasową pomoc i współpracę, zawsze mogłam liczyć na Panie wiedzę, doświadczenie i wsparcie.
Bardzo dziękuję – napisała dzisiaj na FB starosta Joanna Potocka-Rak.

red

Fot. FB Joanna Potocka-Rak/Od lewej: starosta Joanna Potocka-Rak, Bernadeta Markowicz, wicestarosta Stanisław Kęsik. Zdjęcie wykonane po powołaniu na stanowisko sekretarza.