Senator Bieńkowski za zmianą przepisów o dodatku dla sołtysów 

Senator Krzysztof Bieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość, zagłosował za projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Projekt ten ma na celu przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej siedem lat (obecnie osiem), a także rozszerzenie katalogu osób uprawnionych o sołtysów, którzy pełnili funkcję przed 1990 r.

– Sołtysi pełnią ważną rolę w lokalnych społecznościach i zasługują na należyte wsparcie. Obecne przepisy były niesprawiedliwe wobec tych sołtysów, którzy pełnili funkcję przez wiele lat, ale nie spełnili wymogu 8-letniego stażu – powiedział Senator Bieńkowski.

Senator Bieńkowski poparł również propozycję Senatu, aby zmniejszyć liczbę osób wymaganych do złożenia pisemnych oświadczeń potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa z pięciu do trzech. Jego zdaniem, ułatwi to postępowanie dowodowe i pozwoli na przyznanie świadczeń większej liczbie uprawnionych osób.

red

Fot. Archiwum Krzysztofa Bieńkowskiego