Smutny rekord 2020: zmarło 19 księży diecezji płockiej

Informację tę możemy znaleźć na www.diecezjaplocka.pl. – To smutny rekord, ponieważ w ciągu jednego roku w prezbiterium płockim ubyło wielu księży, którzy nawet będąc już na emeryturze, wciąż wypełniali posługę kapłańską, sprawując Msze św., udzielając sakramentów czy spowiadając wiernych – czytamy.

– Wśród zmarłych w minionym roku księży jest m.in. ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, wieloletni profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. Andrzej Nowakowski, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ks. Aleksander Pasternakiewicz, dzięki któremu w diecezji zbudowano wiele kościołów, ks. Hieronim Chamski, autor wielu pieśni religijnych czy ks. Andrzej Fabisiak, spowiednik katedralny. To wielka strata dla prezbiterium i wiernych Kościoła płockiego – poinformowała rzecznik Kurii Diecezjalnej w Płocku Elżbieta Grzybowska. – Odeszło już 19 moich braci – kapłanów. Tylu jeszcze nigdy w jednym roku nie odeszło. Więcej – tylko w czas wojny. Nie wszyscy z powodu epidemii, ale wielu mogło jeszcze długo pracować w winnicy Pańskiej. Kto ich zastąpi? Tak niewielu odpowiada na wołanie Pana” – powiedział podczas ostatniej pasterki w płockiej Katedrze biskup płocki Piotr Libera

Wśród zmarłych byli kapłani związani z powiatem ciechanowskim:

Ks. inf. Ludomir Kokosiński (ur. 14 czerwca 1934 r. – zm. 23 stycznia 2020 r.) – święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960 r. Był emerytowanym proboszczem parafii św. Tekli w Ciechanowie, prepozytem Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, duszpasterzem wielu środowisk. Został pochowany w Ciechanowie, z którym był związany przez 40 lat swego życia. Żył 86 lat.

Ks. Andrzej Fabisiak (ur. 13 kwietnia 1935 r. – zm. 1 listopada 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1959 r. Był emerytowanym, wieloletnim proboszczem parafii Sońsk koło Ciechanowa, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Płocku, posługiwał jako spowiednik w bazylice katedralnej i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Żył 85 lat. Został pochowany w Sikorzu.

Więcej na: https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2021/012021/w-roku-2020-w-diecezji-plockiej-zmarlo-19-ksiezy/

W tym roku w diecezji płockiej posługuje duszpastersko 583 księży diecezjalnych.

Red

Fot. Pixabay.com