Sobota – Dzień Bez Samochodu

Obchodzony 22 września Dzień Bez Samochodu to międzynarodowa kampania zachęcająca mieszkańców do korzystania ze środków komunikacji zbiorowej i rowerów. Do tej inicjatywy już po raz kolejny włączają się miasta województwa mazowieckiego.

Tego dnia mieszkańcy m.in. Warszawy, Radomia Płocka i Siedlec będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Dla podróżujących pociągami specjalną ofertę nieodpłatnego przejazdu oferują Koleje Mazowieckie. Do pozostawienia auta pod domem będą też zachęcać akcje promocyjne operatorów rowerów miejskich (np. w Piasecznie, Otwocku, Grodzisku Mazowieckim, Płocku i Ciechanowie).

Te wszystkie akcje organizowane w Dniu Bez Samochodu, ale też codzienne doświadczenia z dojazdów do pracy i szkoły, skutecznie przekonują mieszkańców województwa mazowieckiego i Warszawy do wybierania transportu publicznego zamiast samochodu. W 2017 r. komunikacja miejska w województwie mazowieckim przewiozła o 1,4% pasażerów więcej niż rok wcześniej, zaś w stolicy o 0,6%.

Innym sposobem na ograniczenie ruchu prywatnych samochodów jest zachęcanie mieszkańców do korzystania z roweru. Do tego potrzebna jest jednak odpowiednia infrastruktura. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to ich ogólna długość zwiększyła się w województwie o 152,7 km, a w Warszawie o 41,5 km. W kolejnych miastach Mazowsza pojawiają się rowery miejskie. Największa ich sieć istnieje oczywiście w Warszawie. Rowerzyści mieli tu do dyspozycji ponad 5 tys. rowerów rozmieszczonych w 358 miejskich stacjach Veturilo. W ciągu roku dokonano 5,1 mln wypożyczeń.

Zmniejszanie liczby poruszających się samochodów – nawet na jeden wyjątkowy dzień – ma uczynić miasta bardziej przyjaznymi mieszkańcom i środowisku. Bo samochodów wciąż przybywa. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów na koniec 2017 r. zarówno w województwie mazowieckim, jak i w Warszawie liczba samochodów osobowych w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się odpowiednio o 4,9% i o 5,7%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypadało w województwie 648 samochodów osobowych, w Warszawie 715.

Urząd Statystyczny w Warszawie