Sofidel Polska otworzył nowy magazyn w Ciechanowie

28 września Sofidel, jedna z wiodących na świecie grup w przemyśle papierniczym, zajmująca się produkcją papieru higienicznego do użytku domowego, znana szczególnie we Włoszech i Europie
z marki Regina, otworzyła wysoce zautomatyzowany magazyn w swoim zakładzie w Ciechanowie.

Nowy magazyn o powierzchni 11 000 m2 może obsłużyć 32 000 palet towarów i został zaprojektowany tak, aby zapewnić wyższą wydajność i standardy bezpieczeństwa. Zautomatyzowany magazyn
w Ciechanowie jest drugim tego typu obiektem wybudowanym przez Sofidel w Europie (po Szwecji), a trzecim na świecie (po Circleville w Ohio w Stanach Zjednoczonych).

W magazynie palety towarów są składowane na powierzchni 8 500 m2 rozmieszczonej na ośmiu piętrach. Sześć wózków widłowych sterowanych laserowo działa tutaj bez udziału operatora,
a autonomiczne wózki rozmieszczające palety wyrobu gotowego przenoszą je lub odbierają
w wyznaczonym przez system sterowania module magazynowym. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić do 40% powierzchni do przechowywania.

W normalnych warunkach, przez 7 dni w tygodniu, obsługa produktów jest automatyczna aż do doków załadunkowych ciężarówek, gdzie następnie kontrolę przejmuje operator. Jednak od gotowego produktu do magazynu proces transportu palet jest w pełni zautomatyzowany, bez użycia wózków widłowych. Najpierw transport odbywa się za pomocą autonomicznych wózków, które rozmieszczają palety gotowych produktów w obrębie zakładu produkcyjnego, aby przygotować je do składowania.

Drugi etap to transport z hali produkcyjnej do nowego magazynu (który znajduje się około 400 metrów od zakładu), który odbywa się za pomocą dwóch autonomicznych ciężarówek, sterowanych przez system GPS i transpondery w celu zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego przemieszczania się aut. Oba pojazdy mogą obsłużyć do 200 palet produktów na godzinę.

Wreszcie, dzięki integracji oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zarządzającego zamówieniami klientów z systemem zarządzania magazynem (WMS) kontrolującym stan zapasów, dział łańcucha dostaw może zarządzać operacjami realizacji zamówień w sposob bardziej wydajny. Dzieje się to na drodze automatycznego przywoływania palet produktów z magazynu do doków załadunkowych, z uproszczeniem logistyki i optymalizacją przychodzących i wychodzących przepływów towarów. Zwiększyło to również liczbę wysyłek i skróciło czas dostaw dla klientów.

Magazyn towarów ma dwie cechy, które podnoszą jego standardy bezpieczeństwa: po pierwsze, pracownicy i poruszające się maszyny nie znajdują się w tym samym miejscu, co eliminuje wszelkie ryzyko na drodze kontaktu między pracownikami a poruszającymi się maszynami. Po drugie, zmniejszenie ryzyka pożarowego, ponieważ w tej przestrzeni, która jest odizolowana od reszty budynku, a dostęp do niej jest ograniczony i jest ściśle monitorowana, stężenie tlenu jest zredukowane do 14%. Pozwala to na utrzymanie atmosfery nadającej się do oddychania, ale zapobiega rozwojowi
i rozprzestrzenianiu się płomieni.

Przy korzystaniu z tych technologii, nawet w tej części zakładu produkcyjnego, postać pracownika coraz częściej ewoluuje od prostego operatora do kontrolera procesu i kierownika magazynu. Profil umiejętności potrzebnych do obsługi magazynu zmienia się z ręcznego przenoszenia za pomocą wózków widłowych na nadzorowanie zautomatyzowanych maszyn. Pojawiło się zatem zapotrzebowanie na lepiej wyszkolonych specjalistów. W tym celu Sofidel przeprowadził niezbędne szkolenia dla pracowników zakładu w Ciechanowie, które pozwoliły im podnieść kwalifikacje i obsługiwać bardziej złożone procesy.

Zakład produkcyjny w Ciechanowie

Zakład produkcyjny w Ciechanowie, w którym otwarto nowy magazyn, jest zakładem zintegrowanym, obejmującym zarówno etap wytwarzania papieru (od masy celulozowej – surowca procesu produkcyjnego – do papieru), jak i etap produkcji gotowych wyrobów papierowych. Moce produkcyjne zakładu potroiły się w ostatnim czasie. Dziś zakład Sofidel w Ciechanowie zajmuje powierzchnię 230 000 m2, zatrudnia 450 osób i produkuje 90 000 ton papieru rocznie. Firma Sofidel Polska, wchodząca w skład Grupy Sofidel, rozpoczęła działalność w 2001 roku.

Fot. Sofidel Polska