Podziękowania dla tych, którzy pomagali

Zakończyła się 5. kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy staroście ciechanowskim.

– 28 września złożono serdeczne podziękowania jej członkom za podejmowane przedsięwzięcia na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami – informuje Starostwo Powiatowe. – Działania Rady i wyrażane opinie stanowiły pomoc przy realizacji powiatowych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Serdecznie dziękujemy

red

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie