Sprzęt ochronny dla ciechanowskich strażaków

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ciechanowskiego dostali środki ochrony indywidualnej zakupione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu zabezpieczenia działań strażaków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Jak informuje oficer prasowy KP PSP w Ciechanowie mł. kpt. Damian Kołpaczyński: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie otrzymała:

  • Przyłbice – 16 szt.
  • Gogle – 22 szt.
  • Rękawiczki nitrylowe – 900 szt.
  • Maseczki chirurgiczne – 640 szt.
  • Płyn do dezynfekcji rąk – 160 litrów.
  • Płyn do dezynfekcji powierzchni – 250 litrów.
  • Maseczki FFP 2 – 80 szt.
  • Ubrania ochronne typ 4B – 10 szt.

-Dodatkowo w ramach działającej u Nas Specjalistycznej Grupy Chemiczno-Ekologicznej „Ciechanów 6” otrzymaliśmy 10 sztuk masek pełnotwarzowych Drager X-plore 6330 oraz 60 sztuk filtropochłaniaczy do tych masek – informuje Kołpaczyński.

Zakupu dokonano z własnych środków finansowych KW PSP oraz przekazanych przez Komendę Główną PSP z rezerwy celowej na wsparcie działań związanych z koronawirusem.

Fot. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie