Stanowisko Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie likwidacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Ciechanowie

Zaniepokojona informacjami o planach likwidacji Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Ciechanowie Rada Powiatu Ciechanowskiego zwraca się o ponowne przeanalizowanie tej sprawie i odstąpienie od likwidacji.

V Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy podmiotów z terenu właściwości Sądów Rejonowych w Ciechanowie, Mławie i Płońsku. Rada Powiatu jest przekonana, że likwidacja Wydziału odbyłaby się ze szkodą dla licznych podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie i mieszkańców aż trzech powiatów, objętych właściwością tego Sądu. Likwidacja niosłaby za sobą konsekwencje w postaci co najmniej utrudnienia gwarantowanego Konstytucją RP prawa dostępu do sądu.

Zamiar likwidacji jest tym bardziej zaskakujący i niezrozumiały w sytuacji przeprowadzenia w budynku Sądu kosztownego remontu połączonego z rozbudową. Obecnie Sąd Rejonowy w Ciechanowie dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i wyposażeniem, co pozwala na właściwą realizację zadań m.in. Wydziału Gospodarczego Sądu.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że obecnie sprawy o charakterze gospodarczym rozpatrują doświadczeni, o wieloletnim stażu sędziowskim sędziowie. Ich rzetelna praca, a także stworzone warunki lokalowe i fakt, że Wydział swym zasięgiem obejmuje trzy powiaty gwarantuje szybkie i terminowe rozpatrywanie spraw, z korzyścią dla mieszkańców trzech powiatów.

Przeniesienie Wydziału Gospodarczego do Sądu Rejonowego w Płocku nie tylko oddaliłoby Sąd od mieszkańców trzech powiatów ale bez wątpienia wydłużyłaby terminy rozpatrywania spraw. Odbyłoby się to kosztem rozwoju gospodarczego powiatów ciechanowskiego, mławskiego i płońskiego.

Biorąc pod uwagę wszystkie podniesione wyżej argumenty Rada Powiatu Ciechanowskiego zwraca się do Pana Ministra o odstąpienie od zamiaru likwidacji Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

Przewodniczący Radu Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski