Starostowie chcą utrzymania komunikacji autobusowej po likwidacji PKS Ciechanów

Starostowie: ciechanowski, płoński i pułtuski zapewnili dzisiaj (poniedziałek, 12 marca), że dołożą wszelkich starań, by po 30 czerwca, czyli zaprzestaniu funkcjonowania PKS Ciechanów, komunikacja autobusowa w tych powiatach nadal funkcjonowała.

Starostowie z powiatów: ciechanowskiego – Sławomir Morawski, płońskiego – Andrzej Stolpa i pułtuskiego – Jan Zalewski spotkali się dzisiaj w Ciechanowie i zapoznali się z sytuacją prawną w związku z decyzją spółki PKS Ciechanów o jej likwidacji.

– Starostowie zgodnie przyznali, iż chcą zapewnić jak największej ilości mieszkańców swoich powiatów dojazd do miast, w tym do szkół, w sytuacji zaprzestania w czerwcu br. działalności spółki PKS – relacjonuje rzeczniczka starosty ciechanowskiego Barbara Tokarska-Wójciak. – Szefowie powiatów w najbliższych dniach wyjdą  z propozycja do prywatnych przewoźników, aby ci określili się czy są zainteresowani współpracą z samorządami w kwestii organizacji przejazdów dla mieszkańców. Musimy zatem poczekać na ich odpowiedź.

– Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o transporcie publicznym, transport na swoich terenach mają  zapewnić gminy, powiaty i samorząd wojewódzki. Do najbliższych rozmów zostanie zaproszony więc przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego. Nie wiemy, kiedy odbędzie się kolejne spotkanie, tego dzisiaj samorządowcy nie ustalili. O wszelkich ustaleniach dotyczących zapewnienia transportu publicznego w związku z likwidacją spółki PKS będziemy mieszkańców – za pośrednictwem mediów – informować na bieżąco – dodaje rzeczniczka.
Fot. Barbara Tokarska-Wójciak