Starostowie o inwestycjach w gminie Ciechanów

O budowie ulicy Leśnej w Gąskach, budowie kanalizacji sanitarnej i innych, wspólnych przedsięwzięciach rozmawiali wczoraj (14 lutego) w Urzędzie Gminy Ciechanów wójt Marek Kiwit i zastępca wójta Artur Frączkowski z nowym starostą ciechanowskim Janem Andrzejem Kaluszkiewiczem i wicestarostą Markiem Marcinkowskim.

To było kolejne spotkanie nowego starosty z władzami gmin powiatu ciechanowskiego.

Red

Fot. FB Urząd Gminy Ciechanów/ Od lewej: wójt Marek Kiwit, starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta Marek Marcinkowski, zastępca wójta Artur Frączkowski.