Starostwo w Ciechanowie. Zmiana sekretarza: Markowicz za Pszczółkowską

Od 1 września powiat ciechanowski ma nowego sekretarza. Została nim Bernadeta Markowicz – dotychczasowa kierownik wydziału organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

Markowicz zastąpiła na stanowisku Joannę Pszczółkowską, która sekretarzem powiatu była od 1 stycznia 1990 r.

Bernadeta Markowicz jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także Wydziału Socjologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych skończyła na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. – Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Pracę na stanowisku kierowniczym rozpoczęła w 2011 roku, obejmując funkcję kierownika Działu Administracji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.Od 2015 roku do 31.12.2018 roku pełniła obowiązki kierownika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w Urzędzie Miasta Ciechanów.Od stycznia 2019 roku była kierownikiem Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Nadzorując pracę Wydziału,odpowiadała m.in. za Referat Zamówień Publicznych, Referat Obsługi Starostwa, Referat Informatyzacji Starostwa oraz Referat ds.Archiwum Zakładowego – czytamy w notce nadesłanej przez Starostwo.

-Dotychczasowej Pani Sekretarz pragnę podziękować za wieloletnią pracę na rzecz Powiatu Ciechanowskiego – skomentowała na FB starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. – Nowej Pani Sekretarz życzymy energii, zaangażowania, doskonałej współpracy z Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnymi Powiatu oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

red

Fot. FB Joanna Potocka-Rak/Od lewej: Joanna Potocka-Rak, Bernadeta Markowicz, wicestarosta Stanisław Kęsik.