Strażacy pomagają seniorom dotrzeć do punktów szczepień

Dzisiaj (18 lutego) strażacy z OSP Sońsk dowieźli seniora do punktu szczepień przeciwko Covid-19.

– Na dzień 18 lutego 2021 r. strażacy z naszego powiatu zorganizowali 30 transporty do punktów szczepień – informuje oficer prasowy KP PSP w Ciechanowie mł. kpt. Damian Kołpaczyński.

Mł. kpt. Damian Kołpaczyński przypomina, kto może skorzystać z takiego podwiezienia:

– osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N)  lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

– osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin wiejsko-miejskich oraz wiejskich,

– osoby powyżej 70 roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

red

Fot. KP PSP Ciechanów