Strażacy z Młocka w Krajowym Systemie

Ochotnicza Straż Pożarna w Młocku w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Podpisano porozumienie w tej sprawie.

W spotkaniu w Urzędzie Gminy Ojrzeń uczestniczyli: komendant powiatowy PSP w Ciechanowie bryg. Tomasz Gajewski, wójt gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski, prezes OSP w Młocku Robert Marcysiak oraz naczelnik OSP w Młocku Dariusz Kierzkowski. – Podczas spotkania podpisano trójstronne porozumienie, które określa wielkość sił i środków jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stanowi ono podstawę do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – informuje oficer prasowy KP PSP Ciechanów mł. kpt. Damian Kołpaczyński.

Po włączeniu OSP Młock, w KSR-G działać będzie 17 jednostek OSP z powiatu ciechanowskiego, spośród prawie 60 istniejących.

Red

Fot. KP PSP Ciechanów