Święta ogłoszone w Ciechanowie

W ciechanowskiej Farze 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) miała miejsce ceremonia ogłoszenia dat świąt ruchomych w 2019 r.

– Podczas Mszy św. miał także miejsce obrzęd ogłoszenia przed biskupem i zgromadzonymi wokół niego kapłanami i członkami Kościoła diecezjalnego daty świąt ruchomych, jakie będą przypadały w nowym 2019 roku. Dokonał go ks. kan. Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii św. Józefa w Ciechanowie. Starożytna ceremonia, zwana „Anuntiatio” powstała podczas pierwszego soboru powszechnego (Nicea 325 r.), gdy zgromadzeni biskupi wezwali, aby wszyscy celebrowali święta chrześcijańskie, a przede wszystkim Paschę „jednym sercem” i w tę samą niedzielę – czytamy na www.diecezjaplocka.pl.

– Ustalenie dat tego świętowania zlecono patriarsze egipskiej Aleksandrii, miasta słynącego wówczas z wysokiego poziomu astronomii. I to on każdego roku przekazywał ustaloną przez swoich uczonych datę Wielkanocy do Rzymu, skąd przesyłano ją do innych diecezji. Nie chodzi w nim o sam przekaz dat świąt, które łatwo znajdzie się w kalendarzu, ale o to, aby uświadomić sobie, że „chwała Pana, która rozbłyska w Tajemnicy Wcielenia, w Epifanii, objawi się w pełni podczas Świąt Paschalnych, a chrześcijanin, to człowiek, który żyje od Paschy do Paschy, z niej czerpie siły do życiowej wędrówki” (bp Piotr Libera).

fot. pixabay.com / nagranie – Kuba Szyperski