Święto 11. Pułku Ułanów Legionowych

Była msza św. w kościele farnym w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych ułanów 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz uroczysty apel na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stowarzyszenie Weteranów, stacjonującej przed wojną w Ciechanowie “Jedenastki”, jak co roku zorganizowało święto pułkowe.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=g6OOStLkwYQ’]

Pułk walczył na frontach wojny polsko-bolszewickiej, gdzie wsławił się przede wszystkim udziałem w wyzwoleniu Wilna w kwietniu 1919 r., a we wrześniu 1939 r. bronił północnego Mazowsza przed agresją hitlerowskich Niemiec.

msz