Święto pułkowe na stulecie powstania “Jedenastki”

Wyzwalali w 1919 r. Wilno, bili się z bolszewikami w 1920 r., we wrześniu 1939 r. bronili północnego Mazowsza przed niemieckim agresorem. W Ciechanowie stacjonowali od 1921 do 1939 r.

W minioną niedzielę w Ciechanowie obchodzono setną rocznicę powstania 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Była msza św. w kościele farnym i kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego to obelisku pierwowzór przed II wojną światową stał w ułańskich koszarach.

Była ułańska kawalkada ulicami miasta i uroczystości przed Ratuszem.

A potem pokazy na zamkowych błoniach.

Gościem honorowym obchodów był sam “Szef Pułku” – “Marszałek Edward Śmigły – Rydz”.

Fot. Marek Szyperski