Teleopieka dla ciechanowskich seniorów

30 ciechanowskich seniorów zostało już objętych systemem teleopieki -nowym programem wsparcia objętych zostało 30 seniorów. – Chodzi o tak zwane „opaski życia”, które w przypadku zasłabnięcia, czy gorszego samopoczucia połączą seniora z dyspozytorem centrali teleopieki, pozwolą na przekazanie informacji do centrum alarmowego i wezwanie pomocy. Instalacja systemów w domach seniorów już się rozpoczęła – informuje rzeczniczka prezydenta Ciechanowa Paulina Rybczyńska.

Teleopieka to nowoczesny system wsparcia seniorów, którzy mogą samodzielnie funkcjonować, ale ich stan zdrowia i sytuacja życiowa wymagają stałego nadzoru i kontaktu. System działa przez 24 h na dobę w domu osoby starszej.

Rozpoczęła się instalacja systemów w domach zakwalifikowanych do programu seniorów. Każda z osób objętych teleopieką w Ciechanowie zostanie wyposażona w tzw. „opaskę życia” – bransoletkę lub brelok z przyciskiem natychmiastowego kontaktu z centralą teleopieki oraz w telefon z funkcją SOS. Ich podstawową funkcją jest możliwość szybkiego połączenia się za pomocą jednego przycisku z centrum alarmowym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Do programu zakwalifikowano 30 seniorów. Zarówno za proces kwalifikacji do uczestnictwa, jak również za wdrożenie systemu w domach odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Programem objęto osoby samotne i leżące, które są objęte usługami opiekuńczymi MOPS.

Tego typu rozwiązania technologiczne w opiece nad osobami starszymi są szczególnie ważne w obecnej sytuacji, kiedy z różnych przyczyn wynikających z obowiązującego stanu epidemii kontakt z osobami starszymi może być ograniczony. Teleopieka pozwala na pozostanie w swoim środowisku seniorom, osobom mieszkającym samotnie i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bez konieczności przeprowadzenia się do placówki opiekuńczej. powiedział Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.

-Pilotażowy program teleopieki na Mazowszu został zaplanowany na dwa lata, z czego w 2020 r. przekazywane są gminom dotacje z budżetu województwa, a w 2021 r. gminy zobowiązują się prowadzić program już we własnym zakresie. Ciechanów pozyskał na realizację tego projektu 50 proc. kosztów. Program prowadzony jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – informuje Paulina Rybczyńska.

fot. UM Ciechanów