Terytorialsi Mazowieckiej Piątki rozpoczęli kolejny rok szkoleniowy

Rozpoczął się kolejny rok szkoleniowy dla terytorialsów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. RÓJ. W batalionach 5MBOT odbyły się szkolenia indywidualne, specjalistyczne oraz zgrywające.

Szkolenia strzeleckie, taktyka, działanie żołnierza w patrolu, rozwijanie i działanie elementu logistycznego w działaniach taktycznych, przeciwkryzysowych, żołnierz w działaniach niekonwencjonalnych – to zaledwie niewielka część zakresu tematyki szkoleń, jakie w minionym miesiącu odbyło blisko 1400 terytorialsów na terenie północnego Mazowsza. Szkolenia odbyły się w batalionach lekkiej piechoty 5MBOT, na strzelnicach oraz w tzw. stałych rejonach odpowiedzialności.

W styczniu żołnierze 52. batalionu lekkiej piechoty w Komorowie zrealizowali szkolenie rotacyjne na terenie gminy Andrzejewo. Mieszkańcy mieli okazję zobaczyć terytorialsów podczas prowadzenia działań nieregularnych. Ćwiczenia w terenie to praktyczny wymiar zdolności szkolenia kompanii lekkiej piechoty na terenie powiatów, które są rejonem jej działania. Obecność terytorialsów spotkała się z pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności.

– Mieszkańcy Andrzejewa miło przyjęli terytorialsów na swoim terenie, z ciekawością przyglądali się naszym działaniom, podchodzili do mnie ze słowami uznania. Takie sytuacje umacniają nas w przekonaniu, że jesteśmy potrzebni mieszkańcom, a nasza obecność podnosi ich poczucie bezpieczeństwa. – powiedziała ppor. Krystman z 52 batalionu lekkiej piechoty z Komorowa.  

Z kolei żołnierze 53 batalionu lekkiej piechoty z Siedlec podczas weekendowej „rotacji” szkolili się w rejonie miejscowości Gołobórz. Celem szkolenia było przygotowanie żołnierzy do prowadzenia działań przeciwkryzysowych, które mogą wystąpić w tzw. stałym rejonie odpowiedzialności.  Zajęcia obejmowały zagadnienia z rozpoznania terenu, budowy i zasad obsługi broni lekkiej piechoty, działań inżynieryjnych, przeciwpowodziowych, a także udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Szkolenia rotacyjne są najczęstszą formą szkolenia w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ochotnicy pełnią służbę co najmniej raz w miesiącu przez okres 2 dni w czasie wolnym od pracy i nauki.

***

Jeśli chcesz zostać Terytorialsem i zdobyć nowe umiejętności podczas szkoleń lub doskonalić te już pozyskane – dołącz do nas!

Skontaktuj się z rekruterem WOT z Twojego powiatu, wyszukując kontakt na stronie Rekruterzy WOT lub dzwoniąc pod numer Linii Wsparcia Rekrutacji: 800 696 077 (czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30).

Możesz także odwiedzić najbliższe Wojskowe Centrum Rekrutacji, które znajdziesz na stronie Centra rekrutacji – CWCR (wojsko-polskie.pl) Dołącz do nas – nauczymy Cię jak być Zawsze gOTowym i Zawsze blisko !

Elżbieta Obrębska, Rzecznik Prasowy, 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5MBOT