Terytorialsi podpisali porozumienie z Państwową Strażą Pożarną i Policją

Wszystkich nas dzisiaj do Zegrza przywiodła nasza misja, której mianownikiem niezależnie od koloru munduru jest służba Polsce i jej obywatelom – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła podczas dzisiejszego podpisania porozumień o współpracy pomiędzy Terytorialsami a Państwową Strażą Pożarną i Policją.

5 lutego br. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła podpisał porozumienia o współpracy z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. Podpisane porozumienia regulują współpracę WOT z Policją w obszarze działań ratowniczych i poszukiwawczych oraz  wsparcie PSP przez Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach kryzysowych.

Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zdania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest OBRONA I WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI. Misja ta jest wspólna z innymi służbami takimi jak Państwowa Straż Pożarna i Policja w obszarze zadań z zakresu ratownictwa, poszukiwań i zarządzania kryzysowego. Terytorialny charakter WOT – podobnie jak PSP i Policji sprawia, że naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie.

Jak zaznaczył podczas podpisania porozumienia dowódca formacji gen. dyw. Wiesław Kukuła – Każda z obecnych tutaj formacji ma swoje zadania i swoje role. Tylko blisko współpracując możemy wspierać Polaków szybciej i w pełnej skali. Rozumiejąc to, WOT dostrzegło potężne pole do współpracy w obszarze działań ratowniczo-poszukiwawczych oraz przeciwkryzysowych. Podpisane porozumienie wskazuje też ramy współpracy dowódców  taktycznych WOT oraz komendantów wojewódzkich i powiatowych Policji i PSP, dając tym samym jasne podwaliny do jeszcze szybszej i skuteczniejszej współpracy.

 – Bardzo się cieszę z tego, że przed chwilą Wojska Obrony Terytorialnej  razem z Policją i PSP podpisały nową formułę współpracy, bardzo ścisłej współpracy. Na co dzień żołnierze WOT pracują na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Z funkcjonariuszami Polskiej Policji poprzez uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych. Z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, z druhami OSP poprzez uczestnictwo w akcjach ratowniczych, kiedy to wspólnie w sytuacji klęsk żywiołowych, podtopień czy też huraganów pomagają poszkodowanym w ratowaniu ich życia i mienia. To jest niewątpliwe wielka wartość. To jest dowód tego, że dbamy wspólnie o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny – podsumował podpisanie porozumień minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Podpisane wczoraj dokumenty już wkrótce przełożą się na praktyczne działania. Zakładamy, że współpraca przyniesie poprawę bezpieczeństwa polskich obywateli. Na szczeblu lokalnym usprawni praktyczne działania wojska i służb, zwiększy ilość wspólnych szkoleń i ćwiczeń, co w efekcie wpłynie na polepszenie szybkości i jakości reakcji na zdarzenie zawiązane z reagowaniem kryzysowym i akcjami poszukiwawczymi.

Podpisanie współpracy na szczeblu centralnym jest też drogowskazem dla brygad OT w całej Polsce, by zacieśnić współpracę z PSP oraz Komendami Policji w rejonie odpowiedzialności poszczególnych brygad. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, która funkcjonuje na terenie północnego Mazowsza, od początku swojego istnienia współpracuje z Państwową Strażą Pożarną oraz Komendami Policji m.in. z Ciechanowa, Płońska, Makowa Mazowieckiego, Pułtuska, Ostrowi Mazowieckiej czy Siedlec. Wielokrotnie żołnierze 5. MBOT brali udział a ćwiczeniach obronnych oraz z zakresu zarządzania kryzysowego współdziałając z innymi służbami. Mieli też możliwość wykorzystać uprawnień jakie daje im prerogatywa ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i wspólnie z Policją wzięli udział w poszukiwaniach zaginionej mieszkanki powiatu sokołowskiego.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku.  Dziś w WOT pełni służbę niemal 25 tysięcy żołnierzy, struktury formacji są rozwinięte  lub rozwijane już we wszystkich województwach, wkrótce pierwsi żołnierze OT osiągną status gotowych do walki. W mazowieckiej Brygadzie służbę pełni ponad 2 tys. żołnierzy a w najbliższy weekend jej szeregi powiększą się o kolejnych ochotników.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej